Skip to main content

Kommissionens arbejde


Kommissionen har den 22. juni 2015 på et møde med bisidderne orienteret om, at kommissionen i øjeblikket arbejder med følgende overordnede afhøringstemaer vedrørende grundlaget for Irak krigen (kommissoriets punkt 2).
 
Kontakten til myndigheder og organisationer i andre lande samt Forsvarets Efterretningstjenestes rapporteringer
 

 1. De afhørtes kendskab hertil

 
Udenrigsministeriets juridiske vurderinger
 

 1. Arbejdsprocessen

 

 1. Den juridiske argumentation over tid (de i perioden 2002-2003 udarbejdede juridiske dokumenter om grundlaget)

 

 1. Den juridiske argumentation i Udenrigsministeriets notits af 17. marts 2003

 
Beslutningsforslaget B118 2002-2003 (forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak)
 

 1. Arbejdsprocessen

 

 1. Beslutningsforslagets begrundelse for krigsdeltagelse

 
Forsvarets Efterretningstjenestes rapportering 
 

 1. Arbejdsprocessen

 

 1. Datagrundlaget for rapportering

 

 1. Terminologi

 

 1. De enkelte trusselsvurderinger

 

 1. Afrapportering af trusselsvurderingerne

 

 1. Egen-evalueringen

 
Oplysninger videregivet til Folketinget, herunder Udenrigspolitisk Nævn, og offentligheden
 

 1. Oplysninger vedrørende Udenrigsministeriets løbende juridiske vurderinger

 

 1. Oplysninger vedrørende Iraks masseødelæggelsesvåben og forbindelse til terrorisme

 

 1. Oplysninger vedrørende regeringens viden om andre landes beslutninger og motiver

 

 1. Oplysninger i relation til beslutningsforslaget B118 2002-2003

 
 
Det forventes, at temaer kan præciseres, når alt rekvireret materiale om emnet er modtaget og gennemgået.