Skip to main content

Udgifter


Kommissionens udgifter er i nedenstående skema opgjort for perioden 2012 til og med 1. kvartal 2015. Udgifterne vil blive opgjort akkumuleret kvartalsvis. Kommissionen har indtil videre haft fakturerede udgifter for 14.367.579 kr.

 

Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms 2012 2013 2014 2015 I alt
Løn og vederlag kommissionen 191.488 2.038.988 2.661.744 57.800 4.950.020
Løn sekretariatet - 1.300.128 1.832.833 426.156 3.559.117
Salær mv. til bisiddere - - - - -
Rejser, hotel, fortæring mv. - 43.541 17.020 - 60.561
Vidnegodtgørelse - - - - -
Repræsentation - 5.069 11.867 930 17.866
Kursusudgifter - - 8.234 - 8.234
Lokaleudgifter - 517.379 877.959 160.464 1.555.802
Kontorhold, it mv. 17.408 984.361 2.836.190 378.019 4.215.979
Udgifter i alt 208.896 4.889.467 8.245.847 1.023.369 14.367.579